Contact
Liliput Lane ABC DEF GHIJ KLM NOPQ RSTU V-Z Catalogus


Klik hier voor de Prijslijst
(download PDF-file)

Catalogus2017.pdf

Afgelopen 20 jaar heb ik een grote verzameling opgebouwd van Lilliput Lane miniaturen. Deze heb ik verzameld tijdens mijn bezoeken aan Engeland.

Intussen is er vraag naar deze huisjes gekomen,

waardoor ik nu deze te koop aanbied.

Prijzen vind je in de PDF-file

Intresse ?

Stuur een mail aan beerdje@hotmail.com


Groeten Willem